جستجو
آهنگری و جوشکاری و نصب و اجرای حفاظ و پله و ...
مشاغل
محصولات
خدمات جوشکاری ، نبشی کشی و نرده کشی و ... در تبریز
گروه فنی و مهندسی آرمان
انجام کلیه خدمات جوشکاری
نبشی کشی
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز
ویژه  ویژه
1396/6/27
خدمات جوشکاری ساختمان در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
اجرای نبشی کشی دور ساختمان های اداری ، تجاری و مسکونی
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/10/15
اجرای رابیتس برای سقف های یونولیت دار در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای رابیتس برای سقف های یونولیت دار با پیچ رولپلاک و میخ بادی
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
اجرای درب های فلزی ورودی حیاط و پارکینگ در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای درب های فلزی ورودی حیاط ، پارکینگ و نفررو
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
اجرای چهارچوب درب های داخل واحد در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای چهارچوب درب های داخل واحد
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
اجرای نرده راه پله در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای نرده راه پله
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
اجرای زیر نما و شاسی کشی نماهای رومی و کامپوزیت در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای زیر نما و شاسی کشی نماهای رومی و کامپوزیت و ...
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
اجرای نبشی کشی دور ساختمان در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای نبشی کشی دور ساختمان های اداری ، تجاری و مسکونی
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
طراحی و اجرای نور مخفی در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
اجرای نبشی کشی دور ساختمان های اداری ، تجاری و مسکونی
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
خدمات آهنگری و جوشکاری
آهنگری صنایع فلزی قائم
طراحی و ساخت انواع حفاظ ، فنس کشی ،اسکلت ساختمان، سوله، پل عابر ،جان پناه ، درب ساده ، ریلی اتومات ، پله فلزی، خرپا ، شیروانی طرح سفال ،گریتینگ
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
تهران >> تهران

1394/7/29
:صفحات
1 2