جستجو

اجرای نبشی کشی دور ساختمان

خدمات جوشکاری ساختمان در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
اجرای نبشی کشی دور ساختمان های اداری ، تجاری و مسکونی
اجرای نبشی کشی دور ساختمان
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/10/15
اجرای رابیتس برای سقف های یونولیت دار در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای رابیتس برای سقف های یونولیت دار با پیچ رولپلاک و میخ بادی
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
اجرای نبشی کشی دور ساختمان
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
اجرای درب های فلزی ورودی حیاط و پارکینگ در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای درب های فلزی ورودی حیاط ، پارکینگ و نفررو
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
اجرای نبشی کشی دور ساختمان
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
اجرای چهارچوب درب های داخل واحد در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای چهارچوب درب های داخل واحد
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
اجرای نبشی کشی دور ساختمان
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
اجرای نرده راه پله در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای نرده راه پله
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
اجرای نبشی کشی دور ساختمان
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
اجرای زیر نما و شاسی کشی نماهای رومی و کامپوزیت در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای زیر نما و شاسی کشی نماهای رومی و کامپوزیت و ...
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
اجرای نبشی کشی دور ساختمان
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
اجرای نبشی کشی دور ساختمان در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
اجرای نبشی کشی دور ساختمان های اداری ، تجاری و مسکونی
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
اجرای نبشی کشی دور ساختمان
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15
طراحی و اجرای نور مخفی در تبریز
گروه فنی و مهندسی برادران
طراحی و اجرای انواع نور مخفی با آخرین متد دنیا
اجرای نبشی کشی دور ساختمان های اداری ، تجاری و مسکونی
اجرای نبشی کشی دور ساختمان
محصولات >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> آهنگری و جوشکاری ، حفاظ و پله و..
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/9/15