جستجو
اصناف و مشاغل میناب
مشاغل
محصولات
تعمیرات قایق های فایبرگلاس و قالب شاهی
شناورسازان مرصاد جنوب
تعمیرات انواع لنج های چوبی ، فایبرگلاس ، باری و صیادی
تعمیرات انواع قایق های قالب شاهی
مشاغل >> صنایع دریایی >> تعمیر قایق ، کشتی ، شناور >> تعمیر قایق
هرمزگان >> میناب

1394/5/3
ساخت لنج های چوبی ، فایبرگلاس ، باری و صیادی
شناورسازان مرصاد جنوب
ساخت انواع لنج های چوبی ، فایبرگلاس ، باری و صیادی
ساخت انواع قایق های قالب شاهی با اندازه های 23 و 27 و 33 فوت و تایتانیک
مشاغل >> صنایع دریایی >> ساخت کشتی ، شناور ، قایق >> ساخت قایق ، لنج و جت اسکی
هرمزگان >> میناب

1394/5/1