جستجو
اصناف و مشاغل استان اردبیل , آموزش و آموزشگاه
مشاغل
محصولات
وکالت-قضاوت-سردفتری-ارشد-مشاوران
دپارتمان تخصصی حقوق داداِستان
برگزارکننده آزمونهای مفهومی مهارتی ویژه وکالت-قضاوت-سردفتری-ارشد-مشاوران
مشاغل >> آموزش و آموزشگاه >> آموزش حقوقی و قضایی
اردبیل >> اردبیل

1395/3/25
تدریس ریاضی
علی روغنی
تدریس خصوصی ریاضی راهنمایی و دبیرستان توسط دبیر با سابقه ناحیه 1 با تضمین پیشرفت نسبی و قبولی در آزمون ها حتی برای دانش آموزان ضعیف
مشاغل >> آموزش و آموزشگاه >> آموزش و آموزشگاه دروس و کنکور
اردبیل >> اردبیل

1394/9/26