جستجو
اصناف و مشاغل درچه پیاز
مشاغل
محصولات
پکیج برق خورشیدی عشایری
تجهیزات گرمایشی سرمایشی و خورشیدی خانه سبز
مولد برق خورشیدی عشایری
در مناطقی که برق وجود ندارد و فقط احتیاج به روشنایی دارند مانند اتاقهای نگهبانی کانکسها و وانتهای فروش سیار – باقها – ویلاهاو... بهترین گزینه است بر روی این پکیج عشایری یک پنل خورشیدی 10 وات وجود دارد که به مدت...
محصولات >> فروش لوازم صنعتی >> لوازم و تجهیزات انرژی های نو >> لوازم برق خورشیدی
اصفهان >> درچه پیاز

1394/9/12