جستجو
اصناف و مشاغل باغستان
مشاغل
محصولات
پرسکاری ،رنگکاری الکترو استاتیک ، پرس جوش
کارگاه صنعتی دلفین
قبول کلیه سفارشات پرسکاری هیدرولیک تا 150 تن و ضربه ای تا 120 تن
قبول کلیه سفارشات نقطه جوش و پرس جوش
مشاغل >> خدمات صنعتی >> فورجینگ و پرسکاری
تهران >> باغستان

1395/4/30