جستجو
اصناف و مشاغل تجریش
مشاغل
محصولات
تولید و فروش سود مایع کیلویی 230 تومان
گروه صنعتی پارش شیمی
تولید سود مایع کیلویی 230 تومان و سود پرک مختص صادرات کیلویی1203 تومان
گروه صنعتی پارس شیمی»
محصولات >> تولیدی و کارگاه و کارخانه >> مواد و محصولات شیمیایی و پلاستیکی >> تولید مواد شیمیایی
تهران >> تجریش

1395/1/3