جستجو
اصناف و مشاغل تربت حیدریه
مشاغل
محصولات
تولید خوراک آماده دام و طیور
تعاونی تولیدی خوراک آماده دام و طیور کیمیا دان تربت
تولید غذاهای آماده برای حیوانات
خوراک آماده دام
مشاغل >> کشاورزی و دامداری و شیلات >> نهاده ها و خوراک دام و طیور و آبزیان
خراسان رضوی >> تربت حیدریه

1395/2/24
تولید کننده ذغال چوب
زغال نارون
تولید کننده انواع زغال: فشرده ، کبابی ، قلیانی
زغال پسته
مشاغل >> کشاورزی و دامداری و شیلات >> تولید ذغال چوب
خراسان رضوی >> تربت حیدریه

1394/4/31