جستجو
اصناف و مشاغل استان کرمان , خدمات صنعتی
مشاغل
محصولات
نگارش انواع طرح توجیهی بانکی
مهندسین مشاور اممینیان صنعت
تهیه طرح توجیهی ، کسب و کاری تجاری ( بیزینس پلن ) برای:
ارائه طرح توجیهی برای دریافت زمین برای کشاورزی و دامپروری
مشاغل >> خدمات صنعتی >> ارائه و تدوین طرح های توجیهی
کرمان >> کرمان

1395/6/1
طرح توجیهی بانکی
مهندسین مشاور امینیان صنعت
تهیه طرح توجیهی ، کسب و کاری تجاری ( بیزینس پلن ) برای:
ارائه طرح توجیهی برای دریافت زمین برای کشاورزی و دامپروری
محصولات >> خدمات صنعتی >> ارائه و تدوین طرح های توجیهی
کرمان >> کرمان

1395/6/1