جستجو
اصناف و مشاغل استان کرمانشاه , تولیدی و کارگاه و کارخانه
مشاغل
محصولات
طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنعتی
ماشین سازی مهندس محمدی
طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع غذایی و تبدیلی
طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع شیمیایی
مشاغل >> تولیدی و کارگاه و کارخانه >> ماشین آلات و تجهیزات >> ماشین آلات و تجهیزات گوناگون
کرمانشاه >> کرمانشاه

1394/10/10
طراحی و ساخت خطوط تولید و ماشین آلات صنایع شیمیایی
ماشین سازی مهندس محمدی
طراحی و ساخت ماشین آلات صنایع شیمیایی
طراحی و ساخت رکتور شیمیایی
مشاغل >> تولیدی و کارگاه و کارخانه >> ماشین آلات و تجهیزات >> ماشین آلات صنایع شیمیایی
کرمانشاه >> کرمانشاه

1394/10/6