جستجو
کارگزاری ترابری دریایی
مشاغل
محصولات
کارگزاری ترابری دریایی
شرکت کشتی رانی و حمل و نقل بین المللی دنیاگرد
* امکان حمل و کارگزاری انواع کالاها در حوزه ترابری دریایی
در حوزه ترابری دریایی این شرکت با توجه به بسط و توسعه روابط تجاری خود با خطوط کشتیرانی معتبر دنیا و سابقه همکاری فیمابین، امکان حمل و کارگزاری کلیه کالاهای کانتینری( FCL) و غیر کانتینری (فله وجنرال کارگو) خرده ...
مشاغل >> صنایع دریایی >> کارگزاری ترابری دریایی
تهران >> تهران

1394/4/31