جستجو
خدمات بازرسی دریایی ، کشتی و ...
مشاغل
محصولات
بازرسی و کنترل خوردگی در سازه ها و صنایع دریایی
پترو آریو
با توجه به این که سازه ها و صنایع دریایی منجمله سازه های فراساحلی صنایع نفت و گاز و نیرو جزء سرمایه های ملّی محسوب می گردند حفاظت و جلوگیری از آنها در برابر نابودی که خوردگی فلزات مصداق بارزی از آن خواهد بود،ام...
مشاغل >> صنایع دریایی >> خدمات بازرسی دریایی ، کشتی و ...
تهران >> تهران

1394/5/3
خدمات بازرسی دریایی ، کالا و فنی
شرکت بازرسی فنی بین المللی بازآفرینان صنعت جنوب (B.S.J)
بازرسی مختلف دریایی
- درافت سوروی جهت تعیین وزن کالای فله
مشاغل >> صنایع دریایی >> خدمات بازرسی دریایی ، کشتی و ...
تهران >> تهران

1394/4/31
خدمات بازرسی دریایی
شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد
شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد گستره وسیعی از بازرسی های دریایی را بنا به درخواست مشتریان ازجمله صادرکنندگان، حمل کنندگان، صاحبان کشتی، اجاره کنندگان کشتی، شرکت های خدمات دریایی، شرکت های بیمه و کلوپ های P&a...
مشاغل >> صنایع دریایی >> خدمات بازرسی دریایی ، کشتی و ...
تهران >> تهران

1394/4/31