جستجو
زیبایی و جراحی پلاستیک
مشاغل
محصولات
متخصص زیبایی و جراحی پلاستیک
دکتر محمد علی بیات شهبازی
نفر اول آزمون فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و ترمیمی در سال 1382
نفر دوم بورد تخصصی جراحی زیبایی و ترمیمی در سال 1382
مشاغل >> پزشکی و سلامت >> پزشکان >> زیبایی و جراحی پلاستیک
تهران >> تهران

1394/5/5