جستجو
نصب و فروش تجهیزات کنفرانس
مشاغل
محصولات
طراحی و تجهیز سالنهای همایش ، آمفی تئاتر ، کنفرانس
شرکت فدک طرح و سیستم
مشاوره ، طراحی و تجهیز سالنهای همایش ، آمفی تئاتر ، کنفرانس و سینما
• تجهیز کامل سیستم های صوتی و تصویری
مشاغل >> کامپیوتر و ماشین های اداری >> نصب و فروش تجهیزات کنفرانس
تهران >> تهران
ویژه  ویژه
1396/4/31
مترجم همزمان و دستگاه ترجمه همزمان ایرانمجری
ایرانمجری
مترجم همزمان و تجهیزات دستگاه ترجمه همزمان ایرانمجری، از جمله تجهیزات کنفرانس ها، سمینارها، همایشها، مراسمها، سالنها و... می باشد که بعنوان سیستم ترجمه همزمان در سالنهای کنفرانس و یا در بازدید از کارخانجات و ام...
مشاغل >> کامپیوتر و ماشین های اداری >> نصب و فروش تجهیزات کنفرانس
تهران >> تهران

1394/9/13
فروش ویدیو پروژکتورهای پاناسونیک و بردهای هوشمند
فروشگاه پاناسونیک
فروشگاه مرکزی فروش ویدیو پروژکتورهای پاناسونیک و بردهای هوشمند در ایران با گارانتی ارتباط تصویر گویا
هوشمند سازی مدارس
مشاغل >> کامپیوتر و ماشین های اداری >> نصب و فروش تجهیزات کنفرانس
تهران >> تهران

1394/7/24