جستجو
فروش مواد اولیه صنایع رنگسازی
مشاغل
محصولات
فروش مواد اولیه صنایع رنگ سازی
بازرگانی شیمیایی اتحاد رنگدانه
فروش مواد اولیه رنگ صنعتی
مات کننده
مشاغل >> فروش لوازم صنعتی >> مواد و محصولات شیمیایی و پلاستیکی >> مواد اولیه صنایع رنگسازی
تهران >> تهران
ویژه  ویژه
1396/5/26
فروش مواد اولیه رنگسازی (تیلوز – تیتان – موبولیت – CMC)
سیب خاص
فروش اصلی ترین مواد اولیه شرکت های رنگسازی – مینرال – کنیتکس شامل:
* پودرهای پیگمنتی
مشاغل >> فروش لوازم صنعتی >> مواد و محصولات شیمیایی و پلاستیکی >> مواد اولیه صنایع رنگسازی
تهران >> تهران >> بازار

1395/4/10