جستجو
فروش تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی
مشاغل
محصولات
فروش تجهیزات آزمایشگاه گروه برق و الکترونیک
شرکت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق بهروز
تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک
تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
مشاغل >> فروش لوازم صنعتی >> تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی >> آزمایشگاه برق و الکترونیک
تهران >> تهران

1395/3/25
فروش تجهیزات آزمایشگاهی فیزیک
شرکت صدف نیلگون پارس
کیت اپتیک لیزری(بررسی قوانین شکست نور)
کیت پیشرفته اسپکتروسکپیAdvanced Spectroscopy SK024
مشاغل >> فروش لوازم صنعتی >> تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی >> تجهیزات آزمایشگاه فیزیک
تهران >> تهران

1394/7/18
توزیع و فروش تجهیزات آزمایشگاهی
شرکت دانشور شیمی آرین
* توزیع کننده تجهیزات آزمایشگاهی ، کنترل کیفی و تحقیقاتی و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی و تحقیقاتی
مشاغل >> فروش لوازم صنعتی >> تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی >> تجهیزات آزمایشگاهی گوناگون
تهران >> تهران

1394/6/23
فروش تجهیزات آزمایشگاه شیمی و آنالیز
شرکت دانشور شیمی آرین
توزیع کننده تجهیزات آزمایشگاهی ، کنترل کیفی و تحقیقاتی و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی و تحقیقاتی
مشاغل >> فروش لوازم صنعتی >> تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی >> تجهیزات آزمایشگاه شیمی
تهران >> تهران

1394/6/23
فروش تجهیزات آزمایشگاه مقاومت مصالح و خاک و بتن
گروه مهندسی بهراد
فروش تجهیزات آزمایشگاهی مقاومت مصالح ساختمانی و ژئوتکنیک
زیرمجموعه ها
مشاغل >> فروش لوازم صنعتی >> تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی >> آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح
تهران >> تهران

1394/6/23
فروش تجهیزات آزمایشگاه خاک و زمین شناسی
شرکت فنی مهندسی رهاب کاواب
* تجهیزات زمین شناسی
الک و شیکر
مشاغل >> فروش لوازم صنعتی >> تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی >> آزمایشگاه خاک و مقاومت مصالح
آذربایجان شرقی >> تبریز

1394/6/23
فروش تجهیزات عمومی آزمایشگاه
شرکت فنی مهندسی رهاب کاواب
دستگاه های آزمایشگاهی
آون
مشاغل >> فروش لوازم صنعتی >> تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی >> تجهیزات عمومی آزمایشگاه
آذربایجان شرقی >> تبریز

1394/6/23
فروش لوازم آزمایشگاه برق
شهاب الکترونیک
فروش لوازم آزمایشگاه برق و قطعات الکترونیک
* فروش تجهیزات آزمایشگاهی برق - الکترونیک - مخابرات - کنترل - قدرت - کامپیوتر:
مشاغل >> فروش لوازم صنعتی >> تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی >> آزمایشگاه برق و الکترونیک
تهران >> تهران

1394/6/23