جستجو
نصب و اجرای داربست
مشاغل
محصولات
نصب داربست فلزی
داربست فلزی بابایی
داربست فلزی بابایی با 6 اکیپ مجزا توانسته کار داربست فلزی را در کل استان اصفهان و چهارمحال بختیاری تحت پوشش محیط کاری خود قرار دهد.
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> نصب و اجرای داربست
اصفهان >> اصفهان

1394/7/24
نصب و اجرای داربست
گروه دلتا
گروه دلتا آماده عقد قرارداد با کلیه شرکت های ساختمانی و شرکت در مناقصه ها و پروژه های کلان و غیرکلان دولتی و خصوصی برای نصب داربست می باشد.
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> نصب و اجرای داربست
تهران >> تهران

1394/7/24