جستجو
طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی
مشاغل
محصولات
مجری تخصصی سقف های عرشه فولادی
گروه صنعتی پایادک
خدمات نصب و اجرای تخصصی ورقهای عرشه فولادی به همراه کلیه متعلقات (گلمیخ و میخ‌ و پرچ و ...)
بازرگانی و فروش متعلقات جهت نصب
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی
تهران >> تهران
ویژه  ویژه
1396/5/1
پیمانکار سقف های مرکب عرشه فولادی
عمران محور پارس
پیمانکار و تولید کننده سقف های مرکب عرشه فولادی
مجری تخصصی انواع دیوار های برشی و حائل
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی
تهران >> تهران

1394/7/26