جستجو
اجرای کانال کولر ، شوتینگ نخاله و ...
مشاغل
محصولات
طراحی و اجرای سیستم شوتینگ نخاله و زباله
تهویه سازان صنعت کار
طراحی و اجرای سیستم شوتینگ (شوت نخاله و آشغال )
کانال شوتینگ - دریچه شوتینگ معمولی و دوجداره
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> اجرای کانال کولر ، شوتینگ نخاله و ...
تهران >> تهران

1394/7/26
کانال کشی و اجرای سیستم شوتینگ زباله
شرکت سبلان تهویه برودت
شوتینگ زباله و کانال کشی
حمل دستی زباله باعث پخش زباله وبوی نامطبوع عامل تولید میکروبهای بیماریزا میشود.این امر درمجتمع های مسکونی
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> اجرای کانال کولر ، شوتینگ نخاله و ...
تهران >> تهران

1394/7/26
کانال کشی کولر
هادی
کانال کشی کولر و شیروانی کوبی و ورق کاری هادی و ...
نصب فلاشینگ ( قرنیز ) و آمریکایی H
مشاغل >> خدمات >> خدمات ساختمانی >> اجرای کانال کولر ، شوتینگ نخاله و ...
آذربایجان شرقی >> تبریز

1394/7/26