جستجو
طراحی و اجرای استخر ، سونا و جکوزی
مشاغل
محصولات
طراحی و اجرای کامل استخر ، سونا ، جکوزی در ایران
NAQIBPOOL
طراحی و اجرای کامل : استخر ، سونا ، جکوزی در ایران
گروه تخصصی ساختمان و تاسیسات نقیب سازه
مشاغل >> خدمات >> تاسیسات ساختمانی و صنعتی >> طراحی و اجرای استخر سونا جکوزی
تهران >> تهران >> آذربایجان

1396/5/16
طراحی و ساخت استخر ، سونا و جکوزی
آرامش آب چشمه
ساخت استخر های عمومی و خصوصی و اجرای پروژه های تاسیساتی
طراحی و ساخت استخر ، سونا و جکوزی ، پروژه های تاسیساتی و تهویه مطبوع ، تولید و توزیع لوازم مربوطه
مشاغل >> خدمات >> تاسیسات ساختمانی و صنعتی >> طراحی و اجرای استخر سونا جکوزی
تهران >> تهران

1394/8/2