جستجو
خدمات ارتباطی
مشاغل
محصولات
مرکز خدمات غیرحضوری تهران 9092301230 شهرستان 9099070255
مرکز خدمات غیرحضوری
خدمات غیرحضوری برای تمام ایران
فاصله شما تا مرکز ارائه خدمات به اندازه فاصله شما تا تلفن منزل یا محل کار شماست
مشاغل >> خدمات >> خدمات ارتباطی >> خدمات غیر حضوری و مشاوره تلفنی
تهران >> تهران >> ستارخان

1394/6/17
مشاور تحصیلی تلفنی
خط مشاور
توضیحات: از آنجا که در عصر حاضر تمامی انسان ها نیاز به مشورت و مشاوره در امور روزمزه ی زندگی از جمله تحصیلی اجتماعی و روانشناسی دارند در صدد آن شدیم که سامانه ی مشاوره را راه اندازی کنیم این سامانه را با به کار...
مشاغل >> خدمات >> خدمات ارتباطی >> خدمات غیر حضوری و مشاوره تلفنی
تهران >> تهران

1394/5/26