جستجو
خدمات حفاری چاه
مشاغل
محصولات
خدمات حفاری چاه های نفت و گاز
شرکت مدیریت حفاری آریادانا
انجام پروژه های حفاری چاههای نفت و گاز به صورت EPD.
تامین کلیه تجهیزات و مواد مورد نیاز صنعت حفاری چاههای نفت و گاز.
مشاغل >> خدمات صنعتی >> حفاری چاه
تهران >> تهران

1394/9/27