جستجو
سدسازی و ساخت منابع آب
مشاغل
محصولات
کارفرمای سد و نیروگاه های آبی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در سال 1368 تأسیس گردید. رسالت اصلی این شرکت بالفعل نمودن بخش قابل توجهی از پتانسیل های کشور در زمینه انرژی برق آبی و توسعه تأسیسات ذخیره و انتقال آب می‌باشد.
مشاغل >> خدمات صنعتی >> سدسازی و ساخت منابع آب
تهران >> تهران

1394/9/27