جستجو
ساخت فرودگاه ، راه آهن ، مترو
مشاغل
محصولات
مشاوره ، پیمانکاری ساخت و خدمات راه آهن و قطار شهری
مهندسین مشاور ایمر
مهندسین مشاور ایمر با توجه به سوابق تجربی در زمینه مطالعات راه و راه آهن و قطارهای شهری و کادر مهندسی توانمندی که در استخدام دارد و همچنین کارشناسانی که به صورت نیمه وقت با این شرکت همکاری دارند توانایی انجام خ...
مشاغل >> خدمات صنعتی >> ساخت فرودگاه ، راه آهن ، مترو
تهران >> تهران

1394/9/27