جستجو
پیمانکاری نیروگاه ، توزیع و انتقال نیرو
مشاغل
محصولات
احداث خطوط و پستهای فشار قوی
شرکت مهندسی فرانیرو
شرکت مهندسی فرانیرو در سال 1370 توسط تعدادی از مهندسان و متخصصین مجرب وزارت نیرو بنیان گذاشته شد.
این شرکت دارای مجوز احداث پست های فشار قوی تا سطح ولتاژ 400 کیلو ولت به صورت کلید در دست از شرکت توانیر بوده و در رشته برق، توزیع و انتقال نیرو به عنوان پیمانکار EPC از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رتبه یک...
مشاغل >> خدمات صنعتی >> پیمانکاری نیروگاه ، توزیع و انتقال نیرو
تهران >> تهران

1394/9/27