جستجو
مجری و پیمانکار خدمات شهری
مشاغل
محصولات
پیمانکار خدمات شهری
شرکت سبززیور
شرکت سبززیور در سال 1993 با ماموریت سازمانی ارتقا سطح سلامت شهروندی تاسیس شد .
بنیان گذاران این مجموعه با چشم انداز دستیابی به حداکثر سهم بازارهای داخلی و حصول استانداردهای جهانی برای رقابت در صنعت خدمات شهری ، بازیافت و تبدیل مواد زائد پا در این عرصه گذاشتند .
مشاغل >> خدمات صنعتی >> پیمانکاری خدمات شهری
البرز >> کرج

1394/10/4