جستجو
تولید کننده مخزن ، تانکر ، سیلو
مشاغل
محصولات
تولید کننده انواع مخازن تحت فشار
کمپرسور خرمی
تولید کننده انواع درایر ،اسکرو مخازن تحت فشار ، کمپرسورهای پیستونی و تجهیزات جانبی
مشاغل >> تولیدی و کارگاه و کارخانه >> مخزن ، تانکر ، سیلو
آذربایجان شرقی >> تبریز

1395/5/20