جستجو
تولید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی
مشاغل
محصولات
تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی
شرکت پارس آزما
شرکت پارس آزما دارای مجوز از وزارت صنایع و تائید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
اولین کارخانه بزرگ تولید انواع تجهیزات آزمایشگاهی با ظرفیت 11000 دستگاه در سال
مشاغل >> تولیدی و کارگاه و کارخانه >> تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی >> تجهیزات آزمایشگاهی گوناگون
تهران >> تهران

1394/10/14