جستجو
فرآوری و بسته بندی مواد غذایی
مشاغل
محصولات
بسته بندی بهداشتی قند شکسته
صنایع قند وشکر صپیتا
تولید و بسته بندی بهداشتی قند شکسته
بسته بندی قند خردشده ، بسته بندی قند حبه بصورت دو و سه تایی ، قندکله و شکر
مشاغل >> تولیدی و کارگاه و کارخانه >> فرآوری و بسته بندی مواد غذایی >> بسته بندی قند و شکر
یزد >> یزد

1394/10/15
تولید و بسته بندی محصولات غذایی
صنایع غذایی تیستی
تولید و بسته بندی محصولات غذایی
نمایندگی انحصاری توزیع نوشیدنی های گازدار کمپانی فریزر در ایران
مشاغل >> تولیدی و کارگاه و کارخانه >> فرآوری و بسته بندی مواد غذایی >> فرآوری و بسته بندی مواد غذایی
تهران >> تهران

1394/10/15