جستجو
فروش کود و سم ، بذر و نهاده های کشاورزی
مشاغل
محصولات
تولید ، واردات و عرضه انواع کود شیمیایی و آلی و مرغی
پارس کود سهند
تولید و عرضه انواع کود آلی
آلی گوگردی
مشاغل >> کشاورزی و دامداری و شیلات >> کود و سم ، بذر و نهاده های کشاورزی
تهران >> باقرشهر

1395/10/6
فروشنده انواع کود کشاورزی
کیمیا کود
فروشنده انواع کود کشاورزی
تولید کودهای کشاورزی
مشاغل >> کشاورزی و دامداری و شیلات >> کود و سم ، بذر و نهاده های کشاورزی
تهران >> تهران >> امیر آباد - گلها

1394/8/9
پخش سموم دفع آفات نباتی و نهاده های کشاورزی
شرکت خدمات فنی مهندسی خوشه انگور آذربایجان
خدمات گیاه پزشکی و داروخانه کشاورزی
پخش سموم دفع آفات نباتی و کودهای ارگانیک بیولوژیک
مشاغل >> کشاورزی و دامداری و شیلات >> کود و سم ، بذر و نهاده های کشاورزی
آذربایجان شرقی >> ملکان

1394/4/30
فروش سموم دفع آفات نباتی و حشره کش های خانگی
داروخانه کشاورزی حسین صمدیان
سموم دفع آفات نباتی
حشره کش های خانگی
مشاغل >> کشاورزی و دامداری و شیلات >> کود و سم ، بذر و نهاده های کشاورزی
آذربایجان شرقی >> تبریز

1394/4/30
فروش کود و بذر
شرکت جوانه گستر آریا دز
* فروش کود
وارد کننده کود
مشاغل >> کشاورزی و دامداری و شیلات >> کود و سم ، بذر و نهاده های کشاورزی
خوزستان >> دزفول

1394/4/23