جستجو
مواد نگهدارنده آب
مشاغل
محصولات
تامین سوپر جاذب کشاورزی و مواد نگهدارنده آب
شرکت دیم گستران سبز آتیه
سوپر جاذب کشاورزی استاکوزورب
اصلاح کننده خاک تراکوتم
مشاغل >> کشاورزی و دامداری و شیلات >> مواد نگهدارنده آب >> فروش مواد نگهدارنده آب
تهران >> تهران

1394/4/30
تولید کننده سوپر جاذبهای کشاورزی در ایران
شرکت تولیدی بلور آب بجنورد
اولین و تنها تولید کننده صنعتی سوپر جاذبهای کشاورزی در ایران
آدرس کارخانه : استان خراسان شمالی - فاز یک شهرک صنعتی شیروان - نبش خیابان اندیشه یک
مشاغل >> کشاورزی و دامداری و شیلات >> مواد نگهدارنده آب >> تولید مواد نگهدارنده آب
خراسان شمالی >> بجنورد

1394/4/30